Spring naar inhoud
april 11, 2011 / Marieke

Prof Paul rocks!

Hoe vaak ben je deelgenoot van de benoeming van een professor? Donderdag 7 april was ik toeschouwer bij deze bijzondere ceremonie. Plastisch chirurg Paul van Zuijlen aanvaardde die dag het ambt van Bijzonder Hoogleraar Brandwondengeneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik mengde me tussen familie, vrienden en collega ‘plasten’ en ontdekte dat een professor anno 2011 allesbehalve stoffig is! 

Ting, ting, ting… In de verte klinken zachte belletjes. Het geroezemoes in de zaal verstomd. Als vanzelf staat iedereen op. Een rij van ruisende toga’s maakt zijn entree. Vooraan de pedel met de scepter. Dan de rector magnificus die de stoet hoogleraren voorgaat. Het is muisstil. Heel even zijn familie, vrienden en collega’s van Paul verbonden door de bijzondere universiteitsceremonie. De rector magnificus opent de vergadering waarna Paul het podium betreedt. Zijn rede ter aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar begint. 

Niet 2-D, maar 3D

Paul neemt ons mee in een driedimensionaal blikveld. ‘Nieuwe dimensies in perspectief’, zoals hij het verwoordt. Wetenschap bedrijven betekent alles vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Niet tweedimensionaal, maar driedimensionaal. Van de gebaande paden afstappen. En altijd kritisch blijven. Alleen op die manier kom je tot wetenschappelijke innovatie, vondsten en ontdekkingen. De laatste decennia is de behandeling van brandwondenpatiënten indrukwekkend verbeterd en kunnen brandwondenslachtoffers zeer uitgebreide, ernstige verwondingen overleven. Niet langer ligt de focus op overleven, maar op kwaliteit van leven. De onderzoeker binnen de brandwondengeneeskunde richt dus daar zijn pijlen op. Littekenverbetering, tissue engineering en de ontwikkeling van kunsthuid die identiek is aan echte huid. Uitdagingen te over.

Teamsport

De brandwondenzorg is multidisciplinaire zorg. De lijst betrokken disciplines is bij geen enkel ander trauma zo uitgebreid. En iedereen beschouwt de brandwonden van de patiënt met zijn eigen expertise. ‘Wel of niet opereren?’ (De chirurg.) ‘Waar kan ik prikken voor het infuus?’ (De verpleegkundige.) ‘Hoe ga ik met de toekomstige contracturen om?’ (De fysiotherapeut.) ‘Is de neus te reconstrueren?’ (De plastisch chirurg.) ‘Is de patiënt opgewassen tegen deze verminkingen?’ (De psycholoog.) Brandwondengeneeskunde is teamsport. Samenwerking is essentieel om tot de meest optimale behandeling te komen.

De oplossing? Het lichaam zelf!

Als onderzoeker en plastisch chirurg geldt voor Paul het credo van Albert Einstein: ‘Make everything as simple as possible, but not simpler.’ Vertaalt naar zijn vak betekent dat: gebruik de mogelijkheden van het lichaam. Perforatorplastieken en skin stretching zijn twee behandeltechnieken die uitgaan van die gedachte. Paul past ze al in de praktijk toe en boekt er uitstekende resultaten mee. Beide leveren esthetisch en functioneel betere littekens op. De wetenschappelijke onderbouwing volgt binnenkort. Hoogstwaarschijnlijk met het gevolg dat hier en daar een herdruk van enkele medische titels nodig is…

En dan… feest!

Het officiele moment zit erop. Na Pauls oratie is hij nu dan toch écht professor. De rij toga’s wandelt weer de zaal uit. Maar deze keer flankeren ook zijn vrouw en kinderen het gezelschap. Mooi dat zijn gezin deel uitmaakt van dit statige plaatje! Slechts 5 minuten later lijkt de felicitatierij al oneindig. Stad en land is naar Amsterdam gekomen om Paul persoonlijk te gelukwensen met deze bijzondere stap in zijn carriere. ’s Avonds maakt de geregisseerdheid van de dag plaats voor een losse, gezellige sfeer. Het feest in de Lichtfabriek te Haarlem is een succes. Een DJ,VJ en waanzinnige jazzband maken in één klap duidelijk dat een professor anno 2011 allesbehalve stoffig is. En omdat nog eens extra te bewijzen geeft Paul zelf nog een optreden met zijn elektrische gitaar weg. Professor Paul rocks!

Advertenties